Det krävs för att du ska få ersättning från a-kassan

Om du är medlem i en svensk erkänd a-kassa har du tryggat din ekonomi ifall du skulle bli uppsagd eller på annat sätt förlora ditt arbete och din fasta inkomst. Men vad krävs egentligen för att bli beviljad utbetalning, eller arbetslöshetsersättning, vid arbetslöshet? De flesta svenska a-kassor kräver att du ska ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader utan uppehåll. Då är du garanterad ersättning om du förlorar ditt jobb. En del a-kassor betalar ändå ut ersättning fast att du inte varit ansluten till a-kassan i ett år, men då får man ofta ett mycket lägre ersättningsbelopp.

För att få högsta möjliga ersättning som bygger på din inkomst är det ett års medlemskap som gäller. Förutom längden på medlemskapet ska du också ha varit arbetsför under minst sex månader av dessa tolv. Under ett halvårs tid ska du alltså ha jobbat för att bli beviljad ersättning. Dessutom ska denna halvårsperiod innebära att du har arbetet minst deltid, det vill säga 25, 50 eller 75 procent av vad som motsvarar en heltidstjänst. Ett halvårs sammanhängande deltidsarbete kan alltså räcka för att du ska få ersättning från a-kassan om du skulle bli arbetslös. Gå med i en a-kassa och trygga din inkomst! Det finns både a-kassor som är kopplade till fackförbund och fristående a-kassor.